Quality of local life Group

QOLLグループ(Quality of local life Group)は、各地域の課題をビジネスで解決し、
都市から地方への移住促進を図る企業集団です。

map

QOLL福岡

QOLL 平戸

QOLL 土佐